هیدروپارسEn

همکاری با ما

فضای حاکم بر گروه صنعتی هیدروپارس، فضایی پویا و بالنده و در عین حال قانون مدار و مشتری محور است. پایبندی به ارزش های انسانی بیش از هر اصل دیگری چارچوب فعالیت های این شرکت را مشخص می کند.
دوستی و صمیمیت،کار گروهی، یاد دادن و یاد گرفتن، انعطاف پذیری و خلاقیت از بارزترین ویژگی های حاکم بر فضای کاری گروه صنعتی هیدروپارس است.
ما با کارمان به ارزش اشیاء می افزاییم.
ارزشی بزرگ، ارزشی که هیچ جای دیگر نمی تواند این چنین ایجاد شود.
برای پیوستن به گروه صنعتی هیدروپارس خواهشمند است رزومه خود را ازطریق فرم درج شده در لینک زیر ارسال نمایید.

تکمیل فرم خود اظهاری رزومه