هیدروپارسEn

مواد شیمیایی

دپارتمان فرمولاسیون مواد شیمیایی گروه صنعتی هیدروپارس در راستای ارتقا سطح کیفی مواد شیمیایی تولید شده در داخل کشور به منظور بهسازی آب مصرفی سیستمهای مختلف صنعتی، با تکیه بر دانش و تجربه متخصصین داخلی اقدام به طبقه بندی محصولات مواد شیمیایی خود نموده است که در ذیل به دو گروه اصلی اشاره شده است: 

مواد شیمیایی تصفیه و بهسازی آب

مواد شیمیایی تصفیه و بهسازی فاضلاب 

  • ضدکف
  • کواگولانتها - ترکیبات معدنی
  • کواگولانتها - ترکیبات آلی
  • فلوکولانتهای آنیونی و کاتیونی
  • منعقدکننده های مایع - آنیونی و کاتیونی 
  • مواد ضدعفونی کننده