هیدروپارسEn

فیلتراسیون سیالات

سیالات از دیرباز نقش بسیار پررنگی در فرایندهای صنعتی داشته و امروزه با توسعه این واحدها سیالات با درجه خلوص گوناگون ، مورد نیاز می باشند.
به همین دلیل شرکت هیدروپارس با تاسیس دپارتمان فیلتراسیون و جداسازی اقدام به ارائه طیف وسیعی از فیلترهای گوناگون جهت حذف ذرات معلق از سیالات نموده است. به منظور آگاهی هرچه بیشتر مشتریان، همکاران و علاقه مندان، گروه صنعتی هیدروپارس اقدام به ایجاد سایت تخصصی فیلتراسیون به آدرس www.filsep.ir نموده است.
گروه صنعتی هیدروپارس به عنوان نماینده رسمی و انحصاری شرکت Filtteck تایوان اقدام به ارائه طیف وسیعی از فیلتر ها نموده است.

همچنین گروه صنعتی هیدرو پارس آماده برگزاری دوره های آموزشی مبانی طراحی فیلتراسیون سیالات می باشد.