هیدروپارسEn

خدمات پس از فروش

گروه صنعتی هیدروپارس با مجموعه ای از کارشناسان و متخصصان زبده،نیاز های مشتریان را در تمامی مراحل نصب، راه اندازی و استفاده از محصول پاسخگو است. این واحد با هدف سامان بخشیدن به امر نگهداری،خدمات پس از فروش، پشتیبانی و همچنین مشاوره خرید تاسیس گردیده است. درصورت بروز مشکل و یا داشتن هرگونه سوال، با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید. 

پیش از تماس اطمینان حاصل کنید که فرایند نصب محصول را مطابق دستورالعمل ارایه شده همراه با بسته محصول، طی کرده اید.