هیدروپارسEn

پروژه ها

پروژه تصفیه خانه مجتمع  گندله سازی فولاد خراسان

پروژه تصفیه خانه مجتمع گندله سازی فولاد خراسان

06 آذر 1400

آب مولفه مهمی در تمامی صنایع از جمله طرح‌های فولادی است در این میان خشکسالی و کاهش منابع آبی در سالیان اخیر تاثیرات هنگفتی بر بهره برداری پروژه ها گذا...