هیدروپارسEn

پیش تصفیه آب شیرین کن صنعتی شرکت فولاد ویان

به منظور جلوگیری از ورود ذرات معلق، ترکیبات آلی و مشتقات کلر به آب شیرین کن های صنعتی استفاده از پیش تصفیه مناسب شامل فیلتر شنی و فیلتر کربن فعال تحت فشار بسیار ضروری می باشد. گروه صنعتی هیدروپارس با در نظر گرفتن نیاز شرکت فولاد ویان، اقدام به طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی سیستم پیش تصفیه مناسب برای آب شیرین کن های آن مجموعه نموده و استاندارد های مورد نیاز آب ورودی به سیستم .R.O را کسب نموده است.

پروژه ها

 پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

10 مرداد 1395

گروه صنعتی هیدروپارس با هدف ایجاد محیط زیست پاک و عاری از هرگونه مواد سمی و مضر برای آب های سطحی و زیر زمینی اقدام به تولید پکیج های تصفیه فاضلاب مناس...