هیدروپارسEn

سیستم تصفیه آب خط تامین بخار شرکت لاستیک سازی دنا

کیفیت آب مصرفی واحد های تامین بخار کارخانجات مختلف در کنترل هزینه های جاری بهره برداری و تعمیرات تاثیر گذار بوده است. در همین زمینه شرکت لاستیک سازی دنا به منظور تامین آب ورودی دیگ های بخار و تجهیزات حرارتی خود اقدام به تامین دو دستگاه سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس نمود. گروه صنعتی هیدروپارس با استفاده از آنالیز آب خام و اجرای سیمولاتورهای مختلف سیستم مزبور را طراحی و ارائه نمود. این سیستم از آنالایزر های آنلاین قابل برنامه ریزی استفاده میکند که زمینه را برای راهبری هرچه آسانتر سیستم .R.O فراهم کرده است.

پروژه ها

 پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

10 مرداد 1395

گروه صنعتی هیدروپارس با هدف ایجاد محیط زیست پاک و عاری از هرگونه مواد سمی و مضر برای آب های سطحی و زیر زمینی اقدام به تولید پکیج های تصفیه فاضلاب مناس...