هیدروپارسEn

پکیج تزریق سدیم متا بی سولفیت

یکی از کاربردی ترین مواد شیمیایی در تصفیه آب و فاضلاب سدیم متا بی سولفیت می باشد. تزریق ماده شیمیایی سدیم متا بی سولفیت سبب حذف کلر آزاد در آب می شود. بنابراین میزان دقیق تزریق این ماده شیمیایی در خطوط تصفیه آب بسیار مهم می باشد. گروه صنعتی هیدروپارس با استفاده از دانش فنی خود در زمینه تزریق مواد شیمیایی، طراحی و ساخت پکیج آماده سازی و تزریق محلول متا بی سولفیت سدیم را برای پتروشیمی شیراز با توجه به استانداردهای مورد نیاز کارفرما بر عهده گرفته است.

پروژه ها

 پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

10 مرداد 1395

گروه صنعتی هیدروپارس با هدف ایجاد محیط زیست پاک و عاری از هرگونه مواد سمی و مضر برای آب های سطحی و زیر زمینی اقدام به تولید پکیج های تصفیه فاضلاب مناس...