هیدروپارسEn

جدول سازگاری شیمیایی

 

انتخاب متریال تجهیزات ، بنا به نوع ماده فرآیندی در صنایع امری اجتناب ناپذیر است . تماس مواد شیمیایی با تجهیزاتی که دارای متریال نامناسب باشند خطرات بالقوه ای مانند :
کاهش امنیت نیروهای انسانی ، ایجاد بحران های زیست محیطی ، افزایش هزینه های نگهداری ، افزایش میزان خوردگی در تجهیزات و کاهش طول عمر سیستم را به دنبال خواهد داشت که به همین منظور متخصصان این حوزه همواره در حال بررسی اثرات ، خطرات و هزینه های ناشی از فعل و انفعالات مواد شیمیایی با تجهیزات صنعتی می باشند.

با توجه به گستره وسیع مواد شیمیایی و تنوع متریال تجهیزات صنعتی ، بررسی مقاومت شیمیایی تجهیزات ، امری زمانبر است ، به همین منظور واحد R&D شرکت هیدروپارس با هدف ساده سازی و تسریع روند انتخاب مواد / متریال سازگار با فرآیندهای شیمیایی ، اقدام به تولید نرم افزار آنلاین بررسی سازگاری شیمیایی متریال با ترکیبات و عناصر شیمیایی پرکاربرد در صنعت نموده است. لازم به توضیح است اطلاعات ارائه شده در این نرم افزار از جدول مقاومت شیمیایی معتبرترین کتب و هندبوک های صنعتی و همچنین استانداردهای انجمن بین المللی مهندسان خوردگی گردآوری شده است.

نکته حائز اهمیت این است که : با توجه به گستردگی بی شمار فرآیندهای شیمیایی فاکتورهایی چون لود های مکانیکی ، افزایش / کاهش دما، حفظ خواص غذایی و دارویی در نتایج این نرم افزار مورد بررسی قرار نگرفته است لذا به شما کاربر گرامی انجام تست های آزمایشگاهی و میدانی با توجه به حساسیت و پیچیدگی های فرآیند مورد نظر توصیه می گردد. امید است نرم افزار بررسی مقاومت و سازگاری مواد شیمیایی گروه صنعتی هیدروپارس گامی موثر در پیشبرد پروژه های شما کاربران گرامی باشد.