هیدروپارسEn

کاربردها - صفحه دوم

فهرست مطلب

 

پمپ و پکیج های تزریق برای صنایع غذایی و نوشیدنی

برای هموژنیزه و تجزیه سازی مواد غذایی و نوشیدنی و کلیه فرآیندهای مرتبط با آن از قبیل انتقال، اختلاط، حرارت دادن و ... می توان از پمپ ها و پکیج های تزریق استفاده نمود.

ادامه

 

پمپ و پکیج های تزریق برای نیروگاه های برق

برای انتقال، دوزینگ و اختلاط سیال ها در نیروگاه های تامین برق می توان از پمپ ها و سیستم های تزریق استفاده نمود. همچنین این پمپ ها برای تصفیه فاضلاب، بیوگاز و... به کار می رود.

ادامه

پمپ و پکیج های تزریق برای نیروگاه های برق

از پمپ و سیستم های تزریق برای سایر صنایع که نیاز به دوزینگ دقیق و یا انتقال سیال هست نیز اسفاده می شود

ادامه

پمپ و پکیج های تزریق برای داروسازی، علوم زیستی و صنایع بیوتکنولوژی

از آنجا که در صنعت داروسازی مقدار مواد برای ساخت دارو بسیار اهمیت دارد لذا پمپ و پکیج های تزریق می تانند نقش مهمی را ایفا کنند.

ادامه