قطعات یدکی

با توجه به شرایط سیاسی منطقه و تحریم های همه جانبه در کشور، تعمیر و تامین قطعات یدکی به عنوان حرکتی ارزشمند در جهت جلوگیری از توقف چرخهای صنایع این مرز و بوم می باشد. ازین رو در زیر مجموعه ای از واحد مهندسی شرکت هیدروپارس با استفاده از تکنیسین های زبده و مهندسین خوش فکر در جهت تامین و ساخت قطعات یدکی مورد نیاز صنایع که عمدتا مشمول تحریم های بین المللی می باشد، تمهیداتی اندیشیده است. 

ویژگیهای کلیدی:

- تضمین کیفیت قطعات تعمیر شده

- تضمین اصالت قطعات تامین شده.

- صرفه جویی ارزی و زمانی در تامین و یا تعمیر قطعات.