خدمات آموزشی

یکی از مهمترین موارد مدیریت مالی و فنی در مجموعه های صنعتی، ثبات (و حتی افزایش) راندمان تجهیزات صنعتی، کاهش هزینه های جاری و همچنین ضرر های احتمالی در خصوص از کار افتادگی تجهیزات و در نهایت کاهش تولیدات کارخانه ها و مجموعه های صنعتی می باشد. با توجه به موارد فوق، ساده ترین راهکار به کارگیری تکنسین های باتجربه و حرفه ای می باشد ولیکن استفاده از تکنسین های حرفه ای سبب افزایش هزینه های جاری در مجموعه های فرآیندی است. بنابراین یکی از راهبردهای مدیریتی در خصوص کاهش هزینه های جاری، استفاده از تکنسین های کم تجربه و نیمه حرفه ای در قدم اول و در قدم بعدی آموزش پرسنل می باشد. با توجه به نیاز صنایع در خصوص افزایش کیفیت بهره برداری و همچنین استفاده بهینه از سیستم ها و تجهیزات صنعتی، آموزش نصب، راه اندازی، بهره برداری و تعمیرات صنعتی یکی از بخش های جدایی ناپذیر صنعت می باشد.

گروه صنعتی هیدروپارس با اتکا به توان علمی و فنی متخصصین خود در زمینه سیستم های انتقال و تزریق مواد شیمیایی ، تصفیه آب و فاضلاب و فیلتراسیون مواد شیمیایی به عنوان یکی از سردمداران آموزش های صنعتی در ایران می باشد. شرکت هیدروپارس با توجه به نیاز صنایع در خصوص آموزش های راهبری، نصب و راه اندازی و تعمیرات، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی (workshop) می نماید.

خدمات قابل ارائه در زمینه آموزش های صنعتی:

  • آموزش های مقدماتی و پیشرفته در خصوص انواع پمپ های تزریق مواد شیمیایی
  • آموزش های مقدماتی و پیشرفته در خصوص انواع پمپ های انتقال مواد شیمیایی
  • آموزش های مقدماتی و پیشرفته در خصوص انواع سیستم های تصفیه آب از جمله اسمز معکوس، اولترا فیلتراسیون، سختیگیر های تبادل یونی و ...
  • آموزش های مقدماتی و پیشرفته در خصوص انواع سیستم های تصفیه فاضلاب از جمله تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی
  • آموزش های مقدماتی و پیشرفته در خصوص زمینه بهسازی آب سیستم های صنعتی از جمله برج های خنک کننده، دیگ های بخار و ...

چهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه برگزاری کلاس های آموزشی به دپارتمان آموزش شرکت هیدروپارس تماس حاصل فرمایید.