هیدروپارسEn

روز زن بر همه بانوان ایران زمین مبارک باد

+1

روز جهانی زنان (8 مارس) گامی برای اتحاد زنان دنیا در برابر حقوق خود است. این روز بر همه بانوان ایران زمین مبارک باد.

  • همراهی مجموعه هیدروپارس در پنجمین لیگ برتر تنیس روی میز بانوان

 

اخبار هیدروپارس