هیدروپارسEn

روز اول بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

+1

روز اول بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با حضور متخصصان صنعت به اتمام رسید.

اخبار هیدروپارس